کافه ژینو
این کافه یه محیطه شاده واسه ی دورهمی های دوستانه شما آدرس: اصفهان خیابان خاقانی، کوچه چهارسوقى ها، مجتمع تجاری جلفا