کافه کا شیراز
کافه کا در شیراز یکی از آ« کافه هایی است که پاتوق خیلی از کافه گردان است. یه جای دنج. آدرس : ستارخان کوچه نمازی ، فرعی اول /ساعات کاری از 10 تا 24/ اینترنت داره/ کشیدن سیگار آزاد/ جای پارکینگ داره/ شماره تماس: 36281711