باغ بعثت شیراز(پارک)
باغ بعثت باغی در کنار باغ عفیف آباد شیراز است.باغ توسط شهرداری شیراز بازسازی شده است وبه پارکی زیبا ولی ب همان رویکرد باغ مانند در خدمت شما دوستان می باشد