اپارک
پارک آبی مهیج آدرس:اتوبان تهران-کرج. بعد از آزادگان. خروجی شهرک گلستان. انتهای خیابان شمیم. اُپارک تلفن:021-49264
کیش پارک آبی اوشن
پارک آبی کیش یکی از مکان های عالی برای تفریح و سرگرمی.