آتشکده صمیکان شیراز
آتشکده از دوران ساسانی که در 140 کیلو متری شیراز قرار دارد این آتشکده...
تنگ دم اسب در شیراز
تنگ دم اسب یکی از بهترین جاهاییه که باید رفت و دید یه منظره عالی و خفن که همه رو به خدش جلب میکنه..