بازار خرید موبایل اصفهان
ی بازار بزرگ موبایل هست که هر نوع گوشی بخایین میتونین توش بخرین