مجتمع تجاری تیراژه
خرید وبازی در تیراژه آدرس:تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، پایین تر از پل همت تلفن: 44491723-021 موقعیت: http://yon.ir/bSK7G
مجتمع تجاری دنیای نور
دنیای نور از مجتمع های تجاری تهران آدرس:بزرگراه رسالت بین بزرگراه امام علی (ع) و شهید صیاد شیرازی مجتمع تجاری دنیای نور. تلفن : ۶-۲۲۳۳۹۵۹۵-۰۲۱ و ۳-۲۲۳۳۷۵۶۰-۰۲۱
مجتمع تجاری مریم
مجتمع تجاری مریم از گران ترین مجتمع های تهران آدرس: تهران خیابان فرشته هرچی دارید بذارید و برید، اینجا آخر دنیاست.این مرکز خرید به دلیل قیمت های بالاش به آخر دنیا معروف هست...