منطقه قصر دشت شیراز
یکی از محله های قدمی شیراز که درشمال غربی شهر قرار دارد. محله قصردشت در قدیم به مسجد بردی هم نامی بوده است. علت آن هم وجود مسجدی سنگی مربوط به قرن ششم هجری در این