مجموعه رستوران وکافی شاپ صوفی شیراز
مجموعه صوفی در شیراز یکی از باسابقه ترین ترین ها در شیراز در زمینه رستوران داری می باشد و در کیفیت غذایی نمونه . آدرس: خیابان عفیف آباد- جنب بانک ملت قیمت بالا/ سنتی لوکس/ ظرفیت بالا/ سفارش غذا/ شماره تماس:36261573