مجتمع تجاری دنیای نور
دنیای نور از مجتمع های تجاری تهران آدرس:بزرگراه رسالت بین بزرگراه امام علی (ع) و شهید صیاد شیرازی مجتمع تجاری دنیای نور. تلفن : ۶-۲۲۳۳۹۵۹۵-۰۲۱ و ۳-۲۲۳۳۷۵۶۰-۰۲۱