مرکزتجاری تفریحی ستاره فارس در خیابان عفیف اباد
مجتمع ستاره یک مجتمع لوکس در شمال شهر(عفیف اباد) است که بیشتر اجناس موجود از مناطق آزار کشور تامین می شود. مجتمع دارای 9 طبقه می باشد 3 طبقه زیر زمینی یک پارکینگ با ظرفیت 500 ماشین.