مرکز تجاری آفتاب معالی اباد
مجتمع افتاب در نزدیکی پل معالی اباد و کنار ایستگاه مترو قرار دارد تا دسترسی مردم به نقاط دیگر شهربا سهولت انجام پذیرد. این مجتمع با 33 هزار متر مربع زیر بنا می باشد در این مجتمع 237 باب مغازه موجود است.