مجتمع تجاری تفریحی خلیج فارس
مجتمع خلیج فارس با 500 هزار متر مربع زیر بنا؛ مجتمعی تفریحی؛ توریستی و اقامتی به عنوان بزرگترین مجتمع در ایران محسوب میشود. مجتمع در محور شمالی شیراز سپیدان ودر ابتدای ورودی شهر جدید صدرا واقع شده است...