مرکز خرید سپهسالار
مرکز خرید کیف و کفش سپهسالار آدرس:بین میدان بهارستان و چهار راه ظهیر الاسلام خیابان صف یا همان باغ سپهسالار
آش فروشی دایی
آش فروشی قدیمی دایی در سپهسالار آدرس: مغازه دایی در خیابان جمهوری بعد از مخبرالدوله، نرسیده به ظهیرالاسلام و بهارستان واقع شده است