رستوران یوز در شیراز
رستورانی عالی و مناسب با مزه های وسوسه انگیز که هر کسی را گشنه میکند.این رستوران در خیابان فرهنگ شهر، سجادیه دوم، بین کوچه 48و 50/ قیمت مناسب/ خانوادگی/ شماره تماس:36233333