رستوران واسابی
رستوران چینی واسابی برای کسایی که طعم متفاوت میخواهند آدرس:اتوبان کردستان، شصت و چهارم غربی، مجتمع آ اس پ، واحد 26 تجاری شماره تماس:021-88039778