رستوران هندی تاج محل شیراز
رستوران تاج محل در معالی اباد و یکی از رستوران های عالی شیراز است که با فضای خاص شما را به حال و هوای هندوستان میبرد با رفتن به این رستوران. قیمت بسیار بالا/ ظرفیت120نفر/ شماره تماس:36344040
رستوران تاج محل
رستوران تاج محل در معالی اباد و یکی از رستوران های عالی شیراز است که با فضای خاص شما را به حال و هوای هندوستان میبرد با رفتن به این رستوران...