سی سخت
سی سخت یه شهر با قدمت هزار ساله است که بهترین جاذبه گردشگری ایران به حساب می یاد و یکی از مکان های پر مخاطب برای گردشگری و سفره که...