گویم
گویوم روستایی خوش آب و هوا که در استان فارس قرار دارد و یگی از تفرجگاه های دیگه شیراز به حساب می یاد که بسیار پر مسافره...