حافظیه
آرامگاه حافظ در شمال شهر شیراز و در جنوب دروازه قران است.مجموعه این آرامگاه با مساحت 2 هکتار می باشد و از دو صحن شمالی و جنوبی تشکبل شده است .
بازار وکیل
مجموعه بازار وکیل مربوط به دوره زندیه است و در شیراز بعد از میدان شهرداری نزدیک ارگ کریمخانی قرار دارد.
باباکوهی
باکویه شیرازی یا علی ابو عبدالله ابن باکویه که به بابا کوهینیز ملقب می باشد.(متولد سال 337 هجری در شیراز در گذشت 444(هجری) در واقع در سن 105 سالگی در گذشتند.
خانه صالحی در شیراز
خانه صالحی واقع در محله قدمی شیراز سنگ سیاه در کوچه هفت تن، این خانه به موزه لباس های سنتی معروف است..
مسجد نصیرالملک در شیراز
مسجدی از جنس نور ورنگ که انعکاسآن بر روی فرش های ایرانی دل هر بازید کننده ایی را میبرد ودوربین هر عکاسی را به ثبت آن تشویق میکند. مسجد نصیر الملک واقع در..