حافظیه
آرامگاه حافظ در شمال شهر شیراز و در جنوب دروازه قران است.مجموعه این آرامگاه با مساحت 2 هکتار می باشد و از دو صحن شمالی و جنوبی تشکبل شده است .
بازار وکیل
مجموعه بازار وکیل مربوط به دوره زندیه است و در شیراز بعد از میدان شهرداری نزدیک ارگ کریمخانی قرار دارد.
باباکوهی
باکویه شیرازی یا علی ابو عبدالله ابن باکویه که به بابا کوهینیز ملقب می باشد.(متولد سال 337 هجری در شیراز در گذشت 444(هجری) در واقع در سن 105 سالگی در گذشتند.
باغ جهان نما شیراز
این باغ مشهور چون دیگر باغ های معروف شیراز تا قبل از حمله تیمور گورگانی در نهایت ابادانی خود بسر می برد.باغ جهان نما در هنگام اقامت تیمور گورگانی در شیراز همچون سایر باغ های نامدار آن دوره بود...
ارگ کریم خانی شیراز
این بنای عظیم در مرگز شهر شیراز است و در دوره زندیه احداث گشت به دستور کریم خان زند.محلی برای زندگی و پایگاهی نظامی بود
باغ نظر شیراز
یکی از باغ های زیبا و تاریخی شیراز است که در خیابان کریم خان زند و نزدیکی میدان شهدا وروبروی ارگ کریم خانی قرار دارد...
باغ دلگشا شیراز
باغی مربوط به دوره ساسانی و صفویان است، که یکی از زیباترین باغ های شیراز به حساب می آید...
باغ شاپوری شیراز
باغ شاپوری نمونه سبک باغ سازی اوایل دوره پهلوی درشیراز است.. که به تدریج اندیشه های اروپایی در آن آمیخته شد و...
باغ عفیف آباد شیراز
باغی تاریخی در شیراز که به موزه صلاح نیز معروف شده است..