مجتمع تجاری تفریحی خلیج فارس
مجتمع خلیج فارس با 500 هزار متر مربع زیر بنا؛ مجتمعی تفریحی؛ توریستی و اقامتی به عنوان بزرگترین مجتمع در ایران محسوب میشود. مجتمع در محور شمالی شیراز سپیدان ودر ابتدای ورودی شهر جدید صدرا واقع شده است...
باغ جهان نما شیراز
این باغ مشهور چون دیگر باغ های معروف شیراز تا قبل از حمله تیمور گورگانی در نهایت ابادانی خود بسر می برد.باغ جهان نما در هنگام اقامت تیمور گورگانی در شیراز همچون سایر باغ های نامدار آن دوره بود...
بازار مسگران شیراز
باراز مسگران شیراز واقع در محله درب شاهزاده قرار گرفته شده است ویکی از زیر مجموعه های بازار وکیل نیز به حساب می آید که..
باغ موزه هفت تنان شیراز
باغ موزه هفتنان به دنیایی سنگی قدم بگذارید...
مجتمع تجاری الهیه شیراز
مجتمعی برای خرید خوب و زودهنگام و رستورانی برای صرف غذا...
باغ عفیف آباد شیراز
باغی تاریخی در شیراز که به موزه صلاح نیز معروف شده است..
آبشار دم اسب
آبشاری زیبا در دل کوه های بلند که به پایین میریزد و دل هر طبیعت گردی را به خودش جلب میکند تا هر باربه آنجا برود تا..