منزل تست
  • متراژ 80
  • اتاق 2
  • پارکینگ 1
  • ظرفیت 5-8 نفر
  • شهری
  • بومگردی
  • قیمت از : 321 تومان