منزل تست
 • متراژ 80
 • اتاق 2
 • پارکینگ 1
 • ظرفیت 5-8 نفر
 • شهری
 • بومگردی
 • قیمت از : 321 تومان
اجاره آپارتمان مبله درشیراز
 • متراژ 120
 • اتاق 2
 • پارکینگ 1
 • ظرفیت 4-6 نفر
 • شهری
 • سوئیت و آپارتمان
 • قیمت از : 850000 تومان
اجاره آپارتمان مبله درشیراز
 • متراژ 120
 • اتاق 2
 • پارکینگ 1
 • ظرفیت 4-6 نفر
 • شهری
 • سوئیت و آپارتمان
 • قیمت از : 850000 تومان
اجاره آپارتمان مبله درشیراز
 • متراژ 120
 • اتاق 2
 • پارکینگ 1
 • ظرفیت 4-6 نفر
 • شهری
 • سوئیت و آپارتمان
 • قیمت از : 850000 تومان
اجاره آپارتمان مبله درشیراز
 • متراژ 170
 • اتاق 4
 • پارکینگ 1
 • ظرفیت 8-10 نفر
 • شهری
 • سوئیت و آپارتمان
 • قیمت از : 1500000 تومان
اجاره آپارتمان مبله درشیراز
 • متراژ 85
 • اتاق 2
 • پارکینگ 1
 • ظرفیت 3-4 نفر
 • شهری
 • سوئیت و آپارتمان
 • قیمت از : 650 تومان
اجاره آپارتمان مبله درشیراز
 • متراژ 85
 • اتاق 2
 • پارکینگ 1
 • ظرفیت 3-4 نفر
 • شهری
 • سوئیت و آپارتمان
 • قیمت از : 650000 تومان
مبله 2 خواب فرهنگ شهر
 • متراژ 130
 • اتاق 2
 • پارکینگ 1
 • ظرفیت 4-5 نفر
 • شهری
 • سوئیت و آپارتمان
 • قیمت از : 880000 تومان
منزل مبله
 • متراژ 100
 • اتاق 2
 • پارکینگ دارد
 • ظرفیت 4-4 نفر
 • شهری
 • سوئیت و آپارتمان
 • قیمت از : 1500000 تومان
منزل مبله اصلاح نژاد
 • متراژ 100
 • اتاق 2
 • پارکینگ 2
 • ظرفیت 3-5 نفر
 • شهری
 • سوئیت و آپارتمان
 • قیمت از : 700000 تومان
آپارتمان مبله پاسداران ۲ خواب
 • متراژ 110
 • اتاق 2
 • پارکینگ 1
 • ظرفیت 4-5 نفر
 • شهری
 • سوئیت و آپارتمان
 • قیمت از : 800000 تومان
اجاره آپارتمان شیک پاسداران
 • متراژ 120
 • اتاق 2
 • پارکینگ 1
 • ظرفیت 5-7 نفر
 • شهری
 • سوئیت و آپارتمان
 • قیمت از : 900000 تومان