info (AT) iranmobleh.ir

سه شنبه 04 اردیبهشت 1397   15:10:11

  • شماره تماس شیراز +989359157077
  • شماره تماس تهران +989198791445
  • شماره تماس کیش +989357157077
  • شماره تماس اصفهان +989367606400
  • شماره تماس سایر شهرها +989352668900

نصب اپلیکیشن ایران مبله

1_medium.jpg

باشگاه اسب سواری کوهک

90

سوارکاری از ورزشهایی است که در چند دههٔ اخیر مورد توجه خاصی قرار گرفتهاست، با این وجودسابقه ای طولانی داشته است و میتوان آن را از کهن ترین ورزشها بهشمار آورد. این ورزش امروزه نه تنها به عنوان یک رقابت سالم و مفید، بلکه به عنوان سرگرمی و به منظور گذراندن اوقات فراغت مورد توجه قرار گرفته است، و با این که نسبت به بسیاری از ورزش ها پرهزینه به نظر می رسد، هر ساله تعداد بیشتری طرفدار به سوی خود جلب می کند.

باشگاه اسب سواری کوهک در تهران

 

باشگاه اسب سواری کوهک تهران